Stipendium

Ocenění

Spolupráce

CT v Nemocnici Kadaň je v provozu. Organizačně je zajištěno tak, aby byly pokryty všechny požadavky na vyšetření.
Objednat se je možné na telefonním čísle 474 944 209.

 

Nemocnice Kadaň s.r.o. na interním oddělení nabízí 24-hodinové neinvazivní monitorování srdeční činnosti pro pacienty nově za použití přenosných přístrojů HOLTER EKG společnosti MDT. Přístroj kapesních rozměrů využijí pacienti s problémy se srdečními arytmiemi, kteří se mohou objednat na základě doporučení svého praktického lékaře nebo specialisty v oboru interního lékařství a kardiologie. Výsledky měření jsou k dispozici do 4 dnů od monitorování přístrojem.

Výhodou použití tohoto HOLTERU EKG pro pacienty jsou krátké objednací lhůty a díky malým rozměrům také komfort při samotném monitorování činnosti srdce.

Objednat se je možné na telefonním čísle 474 944 249.

Na základě informace Nemocnice Žatec o.p.s. bychom chtěli informovat o dočasném přerušení provozu dětského oddělení a oddělení porodnice žatecké nemocnice s platností od 27.04.2018.

Primářka dětského oddělení Nemocnice Kadaň, MUDr. P.Kotalíková, připravila oddělení na příjem všech dětských pacientů, kteří budou potřebovat ošetření anebo hospitalizaci.

Primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Kadaň, MUDr. A.Padrta, zajistil plynulý příjem všech rodiček ze spádové oblasti Nemocnice Žatec.

O obnovení provozu vás budeme informovat.

Objednávání pacientů do Poradny pro podporu výživy je možné na telefonním čísle 474 944 498 (MUDr. Milan Hrubý).