Stipendium

Ocenění

Spolupráce

Rada města Kadaně při rozhodování jediného společníka
jmenovala dnem 11. 11. 2016 do funkce jednatele společnosti Nemocnice Kadaň s.r.o.
MUDr. Bc. Petra Hossnera MBA

Důležitou součástí léčby mnoha nemocí je tlumení bolesti. Na důležitosti nabývá po většině operačních zákroků a také u bolesti provázející nádorová onemocnění v posledních stadiích.

Vnímání bolesti je velmi individuální a také možnosti jejího ovlivnění jsou rozmanité. Tak jako u každé léčby je velmi důležitá spolupráce pacienta s lékařem.

Nemocnice v Kadani získala speciální dávkovač léků tišících bolesti, kde si pacient může, do určité míry, sám určit podání léku. Lékař na tomto přístroji nastaví bezpečné dávkování a pacient si sám může lék aplikovat stisknutí tlačítka, pokud se bolest pro něj stane nesnesitelnou.

Přístroj nemocnice mohla zakoupit díky sponzorským darům firem Pittsburgh Corning CR s.r.o. a Sallerova výstavba , které na něj přispěly celkovou částkou 50 000 Kč.


 

 


Za podpory sponzorů, Nadace ČEZ a Pittsburgh Corning ČR, s.r.o. získala Nemocnice v Kadani přístroj k vyšetřování sluchu novorozenců
, který je schopen včas odhalit případné vrozené vady sluchu. Základní měření je možné provést krátce po narození. Měření je nebolestivé a dítě během vyšetření spí.

Číst dál: Vyšetřování sluchu novorozenců