Stipendium

Ocenění

Spolupráce

 Nemocnice zakoupila pro dětské
oddělení nový inkubátor, na jehož
pořízení přispěla Nadace ČEZ
částkou 51 141 Kč.
 

 

 Zbytek, do celkové ceny přístroje, 179 265 Kč, byl doplacen z prostředků nemocnice. 

Proč uvádíme tak přesnou cenu? 
Přesně na této částce se zastavilo kolo Nadace ČEZ na kterém se šlapalo ve prospěch nemocnice
na festivalu „Vysmáté léto“ v Kadani.

Inkubátor již slouží malým pacientům, kteří na svět nepřišli ještě dostatečně vyspělí, aby dokázali čelit novému prostředí.
Za podporu Nadaci ČEZ děkují především oni.