Stipendium

Ocenění

Spolupráce


Za podpory sponzorů, Nadace ČEZ a Pittsburgh Corning ČR, s.r.o. získala Nemocnice v Kadani přístroj k vyšetřování sluchu novorozenců
, který je schopen včas odhalit případné vrozené vady sluchu. Základní měření je možné provést krátce po narození. Měření je nebolestivé a dítě během vyšetření spí.

Podle statistik se na každých tisíc narozených dětí narodí jedno až dvě s poruchou sluchu. Takové děti potřebují včasnou pomoc. Pokud se mu jí nedostane, rozvíjí se postupně stav, kdy dítě ztratí schopnost pro rozumění řeči. Proto je velmi důležité zachytit sluchovou vadu včas, určit její rozsah a zvolit správný způsob léčení.

V nemocnici v Kadani jsou vyšetřeny všechny narozené děti a nabízíme tuto službu i rodičům dětí narozených i v jiných porodnicích.

Zajímavé je také získání finančních prostředků na nákup přístroje. Jednou polovinou přispěla Nadace ČEZ při příležitosti konání festivalu Vysmáté léto v Kadani, kde se tradičně šlape na tzv. oranžovém kole. Druhou polovinu získala nemocnice od firmy Pittsburgh Corning CR, s.r.o. Prostředky byly získány sbírkou mezi zaměstnanci, což není zcela obvyklý způsob sponzorského daru.