Stipendium

Ocenění

Spolupráce

 

V prvním červnovém týdnu byl v Nemocnici Kadaň s.r.o. spuštěn nový výpočetní tomograf (CT), který nahradil dosluhující zařízení z roku 2009. Ten byl již technologicky zastaralý a možnost opravit některé jeho součásti byly téměř neproveditelné. Moderní MDCT umožní provádět špičkovou diagnostiku, snižuje radiační dávku a zkracuje dobu vyšetření pro pacienty.

Zcela nové CT Philips Ingenuity Core 64 s 80kW generátorem, rentgenkou MRC - Ice a serverovým řešením IntelliSpace Portal je schopno vyhovět požadavkům na co nejlepší a nejpohodlnější vyšetřování jak pro pacienta, tak pro obsluhující personál.

Programové pakety AVA, Brain Perfusion, Lung nodule a Virtual colonoskopy umožňují hodnotícím lékařům zpřesnit diagnostiku a rozšířit spektrum prováděných vyšetření.

Nový systém umožňuje popis všech vyšetření i ev. konzultace také vzdáleně, například s vyššími pracovišti.

Výkonný generátor a rentgenka spolu s programovým managementem IDose4 přispějí ke snížení dávky pro pacienty a zkrácení vyšetření na nezbytně nutnou dobu.

Nyní je možné podávat kontrastní látku zároveň s fyziologickým roztokem, díky tomu snižovat její množství a méně zatěžovat při vyšetření pacienty a současně ušetřit finanční prostředky na nákup kontrastních látek.

Součástí smlouvy je také plný servis zařízení na dobu osmi let, který zkrátí dobu odstávky při možných poruchách na minimum.